Pages

Followers

Monday, October 7, 2013

sachchaai ka parichay patra-konkan

·             ನೈಜತೆಯ ಪರಿಚಯ ಪತ್ರ   
ಹಿಂದಿ ಕವಿ - ಡಾ.ಎ.  ಕೀರ್ತಿವರ್ಧನ 
ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ - ಡಾ. ಸುನೀಲಕುಮಾರ ಪರೀಟ

No comments:

Post a Comment